Omdat er in Nederland 100.000-en installaties zijn die draaien op R22 is er een grote kans het ook in uw installatie zit!

Als gevolg van het Protocol van Montreal uit 1989 mag het koudemiddel R22 vanaf 1 januari 2015 in geen enkele vorm meer bijgevuld worden in koel- en klimaatinstallaties. Behalve R22 gaat het hier ook om de met R22 gemengde servicekoudemiddelen waaronder  R401, R402, R403, R408 en R409.

Dit betekent dat als er na 1 januari  2015 iets gebeurt met uw installatie, deze niet meer mag worden bijgevuld. In de praktijk betekent dat meestal “einde oefening” – de installatie is en blijft buiten gebruik.

Nu kunt u natuurlijk de ontwikkelingen rustig afwachten, want wie dan leeft die dan zorgt. Maar als uw installatie verantwoordelijk is voor het binnenklimaat van een kantoorgebouw of ziekenhuis, dan zullen de medewerkers en de patiënten niet blij zijn, de normen rond binnenklimaat in gebouwen nog daargelaten. U wordt in zo’n geval waarschijnlijk geconfronteerd met niet-gebudgetteerde kosten want die installatie moet in het gunstigste geval worden omgebouwd en in het slechtste geval vervangen. Dat kost behalve geld ook tijd. De vraag is of u die heeft.

 

 

Actie
Het is dus veel beter om zaken niet af te wachten maar nu direct in actie te komen. Controleer nu of uw installatie R22 bevat: u kunt dit vinden op de kenplaat die vaak op het buitendeel van de installatie is aangebracht of in het logboek. U kunt dit ook aan uw erkende installateur en/of onderhoudsbedrijf vragen. Indien u nog een installatie in bedrijf heeft die R22 bevat, overleg dan met de NVKL-erkende installateur of ombouw mogelijk is of dat de installatie vervangen moet worden.

De volgende zaken zijn hierbij van belang:

  • Om wat voor soort installatie gaat het: centraal of decentraal?
  • Van wat voor materiaal is het leidingwerk (staal/koper)?
  • In geval van ombouw: voldoet de installatie nog aan het Warenwetbesluit Drukapparatuur (PED)?
  • Hoelang is er geen koeling vereist, voor hoelang mag de installatie uit?

Aan de hand van deze informatie kan de erkende installateur een maatwerkaanbieding doen. Zo is het soms niet nodig het leidingwerk ter vervangen, hetgeen scheelt in de kosten.

Wacht niet tot na 1 januari 2015. Beslis en handel nú en voorkom uitval en onverwachte kosten en schade in 2015! En… diegene die de installatie toch laat bijvullen met R22 begaat een economisch delict! Wees er op bedacht dat op de langere termijn het gebruik van synthetische koudemiddelen ernstig zal worden teruggedrongen. Daarover een andere keer meer.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Kontakt met ons

Altena Koelservice B.V.

ABagijnhof 42
4264 AZ VEEN

T+31 (0416) – 693970